2017. július 16., vasárnap

 Ha az apokrif-Júdás evangéliuma igaz lenne, úgy az egész Újszövetség végkimenetelének értelme hullana a semmibe. Mert hogyha evangéliumában Júdás tette új magyarázatra és felmentésre lel azzal, hogy Jézus maga kérte az árulásra, akkor mindez egyben azt is jelenti, hogy személyesen Jézus is beavatott színjátékossá lesz.  Ekkor pedig nincs Áldozat és áldozathozatal, semmi nincs. Mert minden csak úgy nyer értelmet, hogy Jézus az ember mértékéből való, igazi áldozatot hozta meg. 
Jelenvaló lehet a Gondviselés sugallata a sorsvállalásra. De szükségeltetik az emberi oldal is. Halálfélelem és bizonytalan jövő rettegése. Mert e nélkül nem áldozat az áldozat. Nincs élő Dráma, csak színjáték.
 Igen. Jézus áldozatot hozott és Ő maga áldozat volt a szó legteljesebb emberi értelmében. 
Júdás pedig áruló.